00:00

Ấn Độ: Phát hiện nhiều lính Trung Quốc nằm cáng rời khỏi các cứ điểm trên núi

TIN LIÊN QUAN