Ấn Độ 'bỏng rẫy' vì dịch Covid-19 khi số ca nhiễm tăng kỷ lục