Ấn Độ đồng ý bán tên lửa Akash cho Việt Nam

Theo Hindustantimes ngày 15/2, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã đồng ý bán tên lửa phòng không Akash cho Việt Nam.

Quân sự