Ấn Độ ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh nhất trong một ngày