Ăn gì cũng được nhưng quan trọng là… ai trả tiền?

Ai trả tiên mới là quan trọng!

Siêu hài