Án mạng 4 người thương vong trong đêm khai mạc World Cup