Án mạng kinh hoàng trong đêm, 3 người trong gia đình bị giết hại