Ấn tượng với các thầy cô giáo lập kỷ lục thế giới: Từ tuổi nghề đến phương pháp dạy học đều đáng ngưỡng mộ