Anh: Phạt tù thẳng tay người nhiễm Covid-19 ho vào mặt cảnh sát