Ảnh: Từ đói ăn, Qatar lột xác thành nước siêu giàu