Anh chỉ uống thìa bia thôi mà

Sắp tất niên, anh em chuẩn bị đến đâu rồi?

 

Theo Đất Việt