Anh em Quân 'xa lộ' muốn trả thù: 'Đừng gây tội lỗi'