Ảnh hưởng bão số 2, đường Hà Nội thành 'biển nước'