Ảnh hưởng bão số 2 khiến Hà Nội mưa trắng xoá, gió quật nghiêng người