Ảnh hưởng bão số 6, Vietjet điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay