Anh ruột bạn gái tố tỷ phú Amazon cư xử khó chấp nhận, vợ cũ lại có cuộc sống rực rỡ hơn xưa