Anh sẽ đưa em đi khắp thế gian

Chết cười với hình ảnh cậu bé lấy xe đạp chở đàn cũn đi chơi.

Siêu hài