Anh vẫn còn 36 khu vực đang gia tăng số ca nhiễm mới Covid-19