00:00

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc xây dựng làng gần biên giới tranh chấp với Ấn Độ, Bhutan

TIN LIÊN QUAN