Antifans: 'Chiến thắng Flash là ăn may' - PS Man, đội trưởng Mocha ZD Esports nói gì?

Thể thao