Áp lực biểu tình Hong Kong, CEO hãng Cathay Pacific từ chức