Apple One rất hay ho, tiện lợi nhưng đây cũng là cách 'moi tiền' người dùng của Apple