Apple Watch Series 5 mở bán: Màn hình luôn sáng, giá 9,3 triệu đồng