Apple ra mắt iPhone 11 đồng nghĩa với chu kỳ nâng cấp hai năm một lần đã chấm dứt