Apple trở lại mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD sau khi ra iPhone 11