Apple vô hiệu hóa công cụ bẻ khóa chuyên dụng

Apple tuyên bố iOS 11.4.1 và iOS 12 sẽ chấm dứt việc sử dụng các công cụ bẻ khóa chuyên dụng của GrayShift, Cellebrite và các thiết bị khác hiện nay.

Xã hội