Asean thành lập quỹ ứng phó đại dịch Covid-19

Bộ trưởng Ngoại giao các nước Asean ngày 09/4/2020 đã nhất trí thành lập một quỹ ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thứ sáu, 10/04/2020 20:04

Thế giới