Asian Cup 2019: Tình yêu bỏng cháy giành cho Các chiến binh sao vàng