Asian Cup 2019: Việt Nam – Iran 0-2: Đúng đẳng cấp