Asian Cup 2019 dường như không phải là ngày hội của tất cả