Australia yêu cầu du thuyền có 7 ca mắc COVID-19 rời vùng biển nước này