Lời ông Trump nói với gà tây cách đây 2 năm được chia sẻ rầm rộ vì sự trùng hợp bất ngờ