BIVD bán đấu giá tài sản siết nợ của 'bông hồng vàng' Phú Yên