BKAV sử dụng Sony Xperia XZ1 để quét khuôn mặt 3D của nạn nhân và tạo ra chiếc mặt nạ giả