BLV Quang Huy: 'Công Phượng đang đá tốt ở TP.HCM, nhưng lên tuyển chưa chắc phát huy được'