BLV Quang Huy: Rủi ro lớn khả năng lại là cơ hội hiếm có cho Công Phượng!