BN 748 không có triệu chứng Covid 19, đi xe khách, đến nhiều điểm công cộng

Nữ bệnh nhân 54 tuổi vào Đà Nẵng bán hàng, trở về địa phương trên xe khách Kim Chi ngày 28/7 và tiếp xúc với nhiều hành khách

Thứ sáu, 07/08/2020 17:44

Thời sự