BV tỉnh Hồ Bắc chính thức công bố đơn thuốc Đông y điều trị cho bệnh nhân Covid-19