BXH đội đứng thứ 3 Asian Cup 2019: ĐT Việt Nam đứng thứ 5 và vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp