Bà Carrie Lam tuyên bố đối thoại mở vào tuần tới sau 3 tháng người Hong Kong biểu tình