Bà Dương Thị Bạch Diệp qua mặt ông Nguyễn Thành Tài như thế nào?