Bà Thảo vắng mặt vào ngày tuyên án

Bà Thảo cùng một số luật sư, người liên quan vắng mặt nhưng HĐXX nói không ảnh hưởng đến việc tuyên án.

Thời sự