Bà chủ Công ty Hoa Tháng Năm: 'Ông Nguyễn Thành Tài không cho tôi bất kỳ thứ gì cả…'