Bắc Bộ ngày nắng nóng và đêm mưa dông, Trung Bộ tiếp tục nắng gắt