Bác kháng cáo, tuyên Nguyễn Hữu Linh y án 18 tháng tù