Bác sĩ 20 năm lấy lương hưu mở phòng khám miễn phí