00:00

Bác sĩ Hà Lan tự dùng tinh trùng mình thụ tinh cho bệnh nhân, bí mật làm cha ít nhất 49 đứa con

TIN LIÊN QUAN