Bác sĩ ngã dúi dụi 2 lần đến mức gãy răng, chấn thương đầu do làm việc quá sức. (Nguồn: South China Morning Post)

Bác sĩ ngã dúi dụi 2 lần đến mức gãy răng, chấn thương đầu do làm việc quá sức. (Nguồn: South China Morning Post)

Thời sự