Bác sĩ nỗ lực vẫn không thể cứu sống bé trai bị đuối nước hồ bơi

Xác định vị trí ép tim ở 1/3 dưới của xương ức. Đặt tay lên, khóa tay lại và ép nhanh, mạnh. Trường hợp có một người thì ấn tim và hà hơi thổi ngạt theo tỷ lệ 30 lần ấn tim và 2 lần thổi ngạt.