Bác sĩ riêng phản pháo cáo buộc chịu trách nhiệm cái chết của Maradona: 'Diego đơn giản đã đầu hàng bệnh tật'